Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

Bedrijfsfilosofie

Transparant handelen op maat van de opdrachtgever.
In onze visie bestaat er geen blauwdruk voor de te kiezen vorm van het wegbeheer. Welke beheertaken de beheerder moet oppakken en op welke wijze dat het best kan plaatsvinden is sterk afhankelijk van de aard van het wegennet en de omgeving waarin dat net zich bevindt.
 

Bovendien is de uitgangssituatie (de staat van de eigen beheerorganisatie) voor elke beheerder weer anders. Advisering over de gewenste ontwikkeling in het wegbeheer is in onze visie dan ook alleen zinnig en kansrijk als dat plaatsvindt in de vorm van ondersteuning en begeleiding dichtbij bestuur en medewerkers van de beheerorganisatie op weg naar een ander wegbeheer. Om die reden presenteren wij ons nadrukkelijk als Partner in wegbeheer.
 
  Cents infra advies ondersteunt wegbeheerders bij visievorming en beleidsbepaling om te komen tot een vernieuwde wijze van organiseren van het wegbeheer,

Ook adviseren wij wegbeheerders bij de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming gericht op een verantwoorde (meerjaren)programmering.

Daarnaast kunt u ons benaderen voor de uitvoering van het omgevingsmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten.

Tot slot kunt u ons benaderen bij tijdelijke capaciteitsproblemen voor detachering als beleidsadviseur of interim-manager.