Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

Meer over Cents Infra Advies

Op 1 januari 2008 is Jan Cents gestart met het adviesbureau Cents Infra Advies. Na bijna 10 jaren gewerkt te hebben in het management van een grote wegbeherende instantie (eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel) was de tijd rijp voor deze stap.
Tevreden kijkt Jan terug op de periode bij de provincie Overijssel. Vermeldenswaard zijn enkele mooie resultaten die samen met de collega's zijn behaald. Zo werd in 2000 een beleidsplan wegbeheer vastgesteld op grond waarvan er voor beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur 2 miljoen gulden extra (en structureel) beschikbaar kwam. In 2005 is door provinciale staten een normering vastgesteld voor de kwaliteit waaraan beheer en onderhoud van de infrastructuur in Overijssel ten minste dienen te voldoen. Daarnaast heeft Jan zijn sporen nagelaten waar het de verdere organisatie ontwikkeling van wegen en kanalen betreft.
Voorzien van veel kennis en ervaring en met een stevige ambitie gaat hij nu op een andere eigen wijze meewerken aan het in stand houden van de bereikbaarheid.
In zijn visie is beheren vooral weloverwogen keuzes maken. Dan blijkt vaak dat er met de beschikbare middelen nog veel meer mogelijk is dan eerder was ingeschat. Dat effect wordt nog versterkt als meer wordt gewerkt vanuit een meerjarenperspectief. En er is nog veel winst te behalen door over de eigen beheergrenzen heen te kijken en de samenwerking te zoeken.

Graag wil hij met u het gesprek aangaan hoe dat wellicht ook in uw situatie tot resultaat kan leiden. Onderstaand cv schetst een beeld wie Jan Cents is en waarmee hij zich heeft bezig gehouden in de afgelopen jaren.  
 Jan Cents
   


 Persoonlijke gegevens:


 Naam:               Cents
Voornamen:        Johannes Gerhardus Maria (Jan)
Adres:                Strenkhaarsweg 17
Postcode/woonpl. 8152 DL Lemelerveld
telefoon:            0572-371564 (zakelijk)
                         0572-372562 (prive)
mobiel:              06-22879542
e-mail:              
website:              http://www.centsinfra.nl
geboorteplaats:  Nijverdal, gemeente Hellendoorn
burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen
   


 Opleidingen:

VWO                  diploma 1976
Biologie RUG       1976-1977
HBCS (ctt)           diploma 1981
HBA                    diploma 1987
Milieubeheer        diploma 1988
Wegenbouw         getuigschrift 1999
Nederlands recht  scriptie 1999
Managementopl.  1998-2007
   


Werkervaring:
 vanaf 1 januari 2008:          Zelfstandig ondernemer Cents Infra Advies
01-05-2006 tot 01-01-2008: Teamleider ontwikkeling en advies, eenheid Wegen    en Kanalen provincie Overijssel.
01-03-2003 tot 01-05-2006: Teamleider infra-advies en gegevensbeheer, eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel.
01-01-2001 tot 01-03-2003: Teamleider (ad interim) landmeten en vastgoed, eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel.
01-11-1998 tot 01-03-2003: Teamleider infrabeheer, eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel.
01-11-1996 tot 01-05-2000: Voorzitter ondernemingsraad provincie Overijssel.
01-09-1996 tot 01-11-1998: Milieukundig beleidsmedewerker gebiedsbescherming, afdeling Milieu, bodem en gebiedsbescherming, provincie Overijssel.
01-06-1992 tot 01-09-1996: Medewerker vergunningverlening en handhaving afdeling water, provincie Overijssel.
01-01-1990 tot 01-06-1992: cultuurtechnisch medewerker NV Nederlandse Gasunie (regio noord en west).
01-05-1985 tot 01-01-1990: Beleidsmedewerker natuur- en milieubeheer gemeente Deventer.
15-12-1981 tot 01-05-1985: Adminstratief medewerker financien en juridisch medewerker sociale zaken gemeente Hellendoorn.
   


Nevenactiviteiten en interesses
1999 tot 2008:  Bestuurslid Plaatselijk Belang voor Lemelerveld en Dalmsholte.
2000 tot heden: Begeleider jeugdvoetballers bij vv Lemelerveld.
Al heel lang:      Voetballen en lange afstanden (hard)lopen
Vanaf 2007:      spelen op de altsaxofoon
   


 Referenties:
op aanvraag
 Kantoor Cents Infra Advies