Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

referentie provincie Overijssel

Referentie provincie Overijssel

Van 1 november 1998 tot 1 januari 2008 is Jan Cents werkzaam geweest bij de provincie Overijssel in verschillende teamleidersfuncties. In die periode heeft hij, samen met de collega’s van de eenheid Wegen en Kanalen, goede resultaten behaald.

*Zo is er in 2000 een verhelderend beleidsplan voor het wegbeheer in Overijssel vastgesteld. Resultaat is geweest dat er structureel 2 miljoen gulden extra beschikbaar is gekomen voor het wegbeheer; Jan was projectleider van dit project.

*Vermeldenswaard zijn ook de belangrijke vorderingen die zijn geboekt bij het op orde brengen van het gegevensbeheer in de vorm van een Wegen Informatie Systeem WIS. Jan verzorgde hierbij de aansturing vanuit de eenheid Wegen en Kanalen.

*Een ander waardevol product is het statenbesluit uit 2005 waarin is vastgelegd aan welke kwaliteitscriteria beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur ten minste moeten voldoen. Jan was hiervan de ambtelijke projectleider.

*Veel werk is de afgelopen jaren gemaakt van de organisatie ontwikkeling bij de eenheid Wegen en Kanalen. Dit heeft geresulteerd in de start van een nieuwe WK-organisatie per 1 juli 2006. Jan maakte deel uit van de werkgroep die de voorstellen heeft voorbereid. Als lid van het gedeeltelijk vernieuwde managementteam heeft hij ook actief de uitvoering van het reorganisatiebesluit ter hand genomen.

Twee collega’s van Jan willen desgevraagd een toelichting geven op het functioneren van Jan in de afgelopen jaren. Dat zijn:

- Ir. Ruud Schuuring; adjunct hoofd eenheid Wegen en Kanalen en

- Ing. Eef Uiterwjk; programmamanager eenheid Wegen en Kanalen.

U kunt hen benaderen via het secretariaat van de eenheid Wegen en Kanalen provincie Overijssel, telefoon 038-4997000.