Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in 2010 besloten dat er voor het beheer van de Drentsche wegen en kanalen voortaan minder middelen beschikbaar zullen zijn. Ook is er in de komende jaren geen ruimte om personeel te vervangen dat vanwege pensionering afvloeit. Cents Infra Advies begeleidt het proces dat moet leiden tot een andere aanpak van het beheer.

Een nieuwe situatie biedt ook kansen om ingesleten patronen te vernieuwen. Met die gedachte op het netvlies is de werkgroep Impuls aan de slag gegaan bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor het dagelijks beheer en onderhoud van de provinciale wegen en kanalen. Het heeft ons ertoe gebracht een nieuwe werkwijze te ontwikkelen genaamd themagewijs werken.

Waar nu nog veel medewerkers bij alle onderdelen betrokken zijn is er juist winst te boeken als per rayon een zekere mate van specialisatie ingevoerd kan worden. Efficiënter werken is mogelijk als per rayon één deskundige rayonmedewerker inzetbaar is voor het thema (verhardingen, groen of verkeersvoorzieningen). Samen met de beleidsmedewerkers en de adviseurs voor de verschillende thema’s bepalen zij de programmering voor de verschillende onderdelen. Door dit jaarlijks te evalueren en bij te stellen wordt continu gewerkt aan verbetering.

Deze werkwijze biedt medewerkers tevens de mogelijkheid verder door te groeien in hun functie. Daardoor betekent themagewijs werken dan ook een persoonlijke Impuls voor de eigen loopbaanontwikkeling.

Met de Directie en de Ondernemingsraad wordt najaar 2011 over deze plannen gesproken. Vervolgens zullen werkprocessen opgesteld worden die duidelijkheid moeten bieden over rol, taak en verantwoordelijkheid van de medewerkers die bij de verschillende thema’s zijn betrokken.

Invoering van de nieuwe werkwijze is voorzien met ingang van het jaar 2012.