Home
Bedrijfsfilosofie
Visie en Beleid
Programmering
Omgevingsmanagement
Interim Management
Informatie
Links
Contact
 

Impuls voor infrabeheer provincie Drenthe
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer
[lees meer]

Perspectief voor Noordelijke samenwerking infrabeheer

De 3 noordelijke provincies hebben verkend welke mogelijkheden er zijn om te komen tot samenwerking op het gebied van bouwen en beheren van infrastuctuur. Onderscheid is gemaakt tussen de ingenieursdiensten en de beheeractiviteiten. Cents Infra Advies heeft voor beide onderdelen het proces begeleid. Het heeft geleid tot 2 rapporten waarin meerdere werkvelden zijn beschreven waarbij samenwerking tot meerwaarde zal leiden voor alle 3 provincies. Najaar 2011 beslist de stuurgroep Noordelijke samenwerking over de uitgebrachte adviezen.Op het gebied van beheer van infra wordt voorgesteld snel werk te maken van ontwikkelen van Incidentmanagement in samenspraak met RWS voor geheel Noord-Nederland. Verder liggen er kansen om het beheer van Kunstwerken samen op te gaan pakken. Ook wordt het van belang geacht samen aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning op civiel technisch gebied. Nog 6 andere thema’s zijn benoemd waar kansen worden gezien om in gezamenlijk verband tot nadere uitwerking te komen.

Voor de Ingenieursdiensten is vastgesteld dat er goede mogelijkheden zijn om samen de planvorming, ontwerp, voorbereiding en begeleiding van de aanleg van kunstwerken vorm te geven. Voor het einde van het jaar zal een gezamenlijke programmering vastgesteld worden. De kennis op het gebied van aanbestedingen zal beter benut worden en ook op het gebied van wegontwerp en landmeten worden kennis gedeeld en krachten gebundeld.

Najaar 2011 is er een bijeenkomst voor alle medewerkers van de 3 provincies die werken aan de infrastructuur waarin de plannen worden toegelicht. Er wordt dan ook gelegenheid geboden te komen tot nadere kennismaking.